Realizačný tím

Náš tím tvorí pedagogická sekcia vedená diplomovanou špeciálnou pedagogičkou s aktívnou výukovou praxou v základnej škole a materskej škole a organizačná sekcia zabezpečujúca potreby hladkého priebehu aktivít Farbičky, v podobe organizácie a koordinácie výuky, komunikácie aj technickej podpory.