Obnova aktivít.

Milé Detičky, Milí Rodičia!

Od 17.1.2022 sú opäť obnovené mimoškolské aktivity a krúžková činnosť.

Aktivity Farbičky vzdelávacej školičky budú zahájené od februára 2022 a budú prebiehať podľa nasledujúceho rozpisu:

… som Zvedátor

  • PONDELOK, budova ECHO, 16:30-17:30 
  • STREDA, budova ECHO, 16:30-17:30  frekvencia: 1x /týždeň

… budem Prvák

  • PONDELOK, budova ECHO, 16:30-17:30 
  • STREDA, budova ECHO, 16:30-17:30  frekvencia: voliteľná (1x alebo 2x/týždeň)

Ďakujeme, Farbička.