… nenúť ma – Douč ma

.. doučovanie šité na mieru individuálnym požiadavkám detí na prvom stupni základných škôl.

Ponúkame:

  • doučovanie všetkých predmetov prvého stupňa základných škôl,
  • podľa individuálnych potrieb žiakov,
  • samostatne alebo v 2 alebo max. 3 člennom mikro-tíme,
  • prezenčné formou, s možnosťou doplnkového online vzdelávania
  • pod vedením odborného pedagóga.

Výhodou je pre tých, ktorí bojujú so strachom a nechuťou k samostatnému doučovaniu, uprednostňujú tímovú spoluprácu bez negatívneho dopadu na individuálne potreby jednotlivca. Vhodná je aj pre 2 až 3 členné skupiny žiakov napr. z jednej triedy alebo školy.

  • S doučovaním je možné začať kedykoľvek po vzájomnej dohode jednotlivca alebo mikro-tímu. (napríklad v polovici júna alebo aj augusta). 
  • Počet výukových hodín , celková dĺžka doučovacieho kurzu a frekvencia výuky je tiež individuálna. Niekto potrebuje krátkodobú „rýchlu pomoc“ v podobe niekoľkých výukových hodín, niekto pravidelné doučovanie počas polroka alebo celého školského roka.
  • Samotnej výuke predchádza konzultácia s klientom a identifikácia jeho potrieb, následná príprava študijného plánu, stanovenie cieľov a časového harmonogramu.