Domov

si jedinečný – nehanbi sa , vyfarbi sa 😉 … “

… mami, kam mizne biela keď sa topí sneh? … prečo má ten koník pyžamo? ( zebra ) … som ľavý keď som ľavák? … a kedy sa unaví slnko? … máte aj u vás doma živého, malého zvedavca ?  …. hľadáte viac zábavy vo voľnom čase vašej ratolesti? Zapojte sa do programu našich aktivít a kreatívneho rozvoja detí .

Naše aktivity v týždni od 28.3. do 1.4.

Po ukážkovej hodine, deti spoznávajú knižný svet :).

Prešiel ďalší týždeň a po zoznamke

sme spoločne začali spoznávať svet Kníh a príbehov.
 

S príbehmi sa stretávame všade. Rozprávajú nám ich doma, dedko aj babička, počúvame ich od kamarátov, vidíme v televízii, priblížia nám ich obrázky , alebo ich zažívame.

Kto vlastne píše, kto rozpráva, čo je písmeno a ako slovo za slovom vzniká dej? Kam sa zbierajú všetky tie vety a ako vlastne vzniká kniha?
Na všetky tieto otázky sme hľadali spoločne odpovede … až sme sa stali tvorcami príbehu, zapísaného v našej malej knihe.
 
A aby sme sa dozvedeli ešte viac o tomto svete, pôjdeme do knižnice. Pozrieme sa aké rôzne knihy nájdeme na tomto mieste… dozvieme sa čo je leporelo, čo je ilustrácia, kto je spisovateľ a kto teta knihovníčka. Naučíme sa ako sa v knižnici pohybovať, orientovať v novom prostredí, ako požiadať o pomoc, ako si nájsť knižku pre seba či pre bračeka… a ako si ju vypožičať…
Vonku sa nám krásne oteplieva, zobúdza sa príroda, povieme si aj pomocou kníh, čo to o tomto období. Budeme zase tvoriť a pripravíme sa na ďalšie stretnutie venované pokusom so štipkou vedeckého bádania.

 
Tešíme sa na Vás!

O nás

FARBIČKA PRÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA!

Záujmové mimoškolské aktivity, šité na mieru  Predškolákom, v samostatnom programe  Prípravkárom.

Základné informácie:

Farbička Prípravná Školička poskytuje program vzdelávacích aktivít, formou organizovania voľného času detí, v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

  • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,

  • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Pod vedením  odborného pedagóga majú deti v predškolskom veku, počas programu priestor, podľa individuálnych potrieb a vlastným tempom:

  • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),

  • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),

  • deti v „ prípravke“ nadviazať na základný proces prípravy k nástupu do prvého ročníka základnej školy, zdokonaliť okrem už vyššie uvedeného aj oblasť rozumového poznávania, chápania vzťahov a súvislostí, v kategóriách množstva, poradia a následnosti, pamäťové schopnosti, kontrolovať okamžité nápady a impulzy a schopnosť dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť žiaducim smerom,

  • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

    V prípade záujmu a otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle: tel: 0944 324 777 a mailovej adrese: farbicka@farbicka.com.

    Tešíme sa na Vás, Tím Prípravnej školičky FARBIČKA.

Realizačný tím

Náš tím tvorí pedagogická sekcia vedená diplomovanou špeciálnou pedagogičkou s aktívnou výukovou praxou v základnej škole a materskej škole a organizačná sekcia zabezpečujúca potreby hladkého priebehu aktivít Farbičky, v podobe organizácie a koordinácie výuky, komunikácie aj technickej podpory.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: farbicka@farbicka.com