Domov

si jedinečný – nehanbi sa , vyfarbi sa 😉 … “

… mami, kam mizne biela keď sa topí sneh? … prečo má ten koník pyžamo? ( zebra ) … som ľavý keď som ľavák? … a kedy sa unaví slnko? … máte aj u vás doma živého, malého zvedavca ?  …. hľadáte viac zábavy vo voľnom čase vašej ratolesti? Zapojte sa do programu našich aktivít a kreatívneho rozvoja detí .

Denný zážitkovo-poznávací letný tábor!

Milí rodičia.
Pripravili sme pre všetky deti, chlapcov aj dievčatá, ich kamarátov aj súrodencov:

Denný zážitkovo-poznávací  letný tábor 2023!

Termín:
v prvej polovici mesiaca júl 2023 (predpokladaný termín 3-7.7.2023 alebo 10-14.7.2023 podľa počtu záujemcov)

Kapacita: 15 detí
Miesto: Areál Kulturparku a budova ECHO ( klimatizovaný priestor)
Čas: Denne od 7:45 do 16:00
Vek detí: dovŕšený 4,5 -10r. ( v prípade záujmu súrodencov o účasť dieťaťa staršieho ako 10r. je možná podľa dohody, program upravíme)

Cena: 145,- € ( súrodenecká zľava)

 • Doplnkové aktivity:  kreatívne dielne, poznávacie aktivity, pohybové aktivity…
 • Pitný režim, desiata, obed v Kulturparku, olovrant.

V cene je zahrnuté:

 • Exkurzia– Hasičská stanica KE,
 • Exkurzia do zákulisia Bábkového divadla KEŠtátneho divadla (história divadla, ako sa tvor hra, život za oponou)
 • Prehliadka dabingového a vysielacieho štúdia ( s možnosťou vyskúšať si profesiu strihač, zvukár, kameraman)
 • Interaktívne stretnutie s členmi PZ SR  ( v Kulturparku )
 • Návšteva Knižnice spojená s Interaktívnymi hrami ( v knižnici v Kulturparku )
 • Beseda – Cestujeme svetom s ukážkou hodiny japonského a anglického jazyka (zábavnou formou)
 • Beseda s moderátormi Detského rádia KE,
 • Interaktívne stretnutie – Veda je čistá veda … zábavné pokusy z fyziky a chémie
 • Športové popoludnie so športovcami HC KE a House of Athletics KE
 • Hudobné popoludnie
 • Ľudová tvorba, ľudové umenie a kroje a tance
 • Tanec a jeho podoby ( balet a spoločenský tanec, ukážky baletu, konkrétnych spoločenských tancov, oblečenie, obuv, tréningové ukážky)

Ak Vás naša ponuka zaujala kontaktujte nás na tel. č. +421944324777 a postupujte nasledovne:
1. Po vzájomnej dohode Vám zašleme Záväznú prihlášku a Súhlas zákonného zástupcuVyplňte a podpíšte ju.
2. Dokumenty pošlite mailom alebo odovzdajte osobne pri návšteve Vášho dieťaťa niektorého z krúžkov.
3. Po obdržaní akceptácie prihlášky uhraďte, v predpísanom termíne poplatok.
4. Po pripísaní úhrady na účet organizátora obdržíte potvrdenie prihlásenia a úhrady platby.
5. Bude zaslaný denný harmonogram a záverečné pokyny pred nástupom na zvolený turnus.

Ak Vás naša ponuka zaujala ale potrebujete doplňujúcich informácií kontaktujte nás.

Sme Vám k dispozícii, kontaktujte nás telefonicky alebo mailom, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.

Ďakujeme a tešíme sa na spoločné táborenie.

S pozdravom

TÍM Kondičky, Črievičky, detského klubu Zvedátora a krúžku budúcich Prvákov

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
E-MAIL: farbicka@farbicka.com, crievicka@crievicka.com

TEL.: +421944324777

O nás

Detský klub FARBIČKA PRÍPRAVNÁ ŠKOLIČKA ponúka dva záujmové programy ZVEDÁTOR a … budem PRVÁK!

Záujmové mimoškolské aktivity, šité na mieru  Predškolákom, v samostatnom programe  Prípravkárom.

Základné informácie:

Farbička Prípravná Školička poskytuje program vzdelávacích aktivít, formou organizovania voľného času detí, v menších pracovných skupinách, so zameraním na:

 • kreatívny rozvoj individuálnych schopností a zručností dieťaťa,

 • rozpoznanie, podchytenie a následný základný rozvoj novoidentifikovaného talentu dieťaťa.

Pod vedením  odborného pedagóga majú deti v predškolskom veku, počas programu priestor, podľa individuálnych potrieb a vlastným tempom:

 • hravou formou prehĺbiť a rozvinúť vybrané osobnostné oblasti ( napr. schopnosť adaptácie v kolektíve, schopnosť individuálneho prejavu v novom kolektíve, schopnosť prevziať a stotožniť sa s tímovou rolou v skupine, verbálny a neverbálny prejav, pomoc pri získavaní istoty v novom prostredí a kolektíve ),

 • pomocou kreatívnych aktivít cielene nielen získavať nové, ale aj prehlbovať a rozvíjať už nadobudnuté schopnosti a zručnosti ( napr. jemná a hrubá motorika, slovná zásoba a vyjadrovanie, vizuomotorická koordinácia, zrakového a sluchového vnímania a vnímania priestoru a času ),

 • deti v „ prípravke“ nadviazať na základný proces prípravy k nástupu do prvého ročníka základnej školy, zdokonaliť okrem už vyššie uvedeného aj oblasť rozumového poznávania, chápania vzťahov a súvislostí, v kategóriách množstva, poradia a následnosti, pamäťové schopnosti, kontrolovať okamžité nápady a impulzy a schopnosť dlhšiu dobu vedome zameriavať pozornosť žiaducim smerom,

 • vhodnou formou ďalej rozvíjať emocionálnu, sociálnu a pracovnú vyspelosť.

  V prípade záujmu a otázok sme Vám k dispozícii na tel. čísle: tel: 0944 324 777 a mailovej adrese: farbicka@farbicka.com.

  Tešíme sa na Vás, Tím Prípravnej školičky FARBIČKA.

Realizačný tím

Náš tím tvorí pedagogická sekcia vedená diplomovanou špeciálnou pedagogičkou s aktívnou výukovou praxou v základnej škole a materskej škole a organizačná sekcia zabezpečujúca potreby hladkého priebehu aktivít Farbičky, v podobe organizácie a koordinácie výuky, komunikácie aj technickej podpory.

Kontakt

tel: 0944 324 777

mail: farbicka@farbicka.com